Wanneer ga je naar een kindercoach?

Signalen

Als je merkt dat het kind

 • Een gedragsverandering vertoont

 • Vaker boos of verdrietig is

 • In zichzelf gekeerd is

 • Zegt dat het niets kan - niet tevreden is over zichzelf

 • Snel overprikkeld is

 • Vaak hoofdpijn en/of buikpijn heeft

 • Weinig weerbaar is

 • Weinig zelfvertrouwen heeft

 • (Faal)angst heeft

 • Zich 'anders' voelt (of is)

Een kindercoach kan ook helpen bij het omgaan met 

 • Rouw (denk ook aan het verlies van een geliefd huisdier!)

 • Scheiding

 • Verhuizen (dit is ook een vorm van verlies)

 • Ziekte van een familielid

--> Deze lijst is maar een indicatie en is nog lang niet compleet.

 

Let op!: Er zijn ook kinderen met stoornissen, zoals o.a. ASS, ADHD, ..

Een kindercoach kan het kind en de ouders wel tools aanreiken om hier beter mee om te gaan, maar kan de stoornis zelf niet wegnemen.

Als er een vermoeden is dat het om een stoornis gaat, zullen wij de ouders  doorverwijzen naar een erkende instantie.