Tarieven

Intakegesprek: 60 EUR/50 min.

Een intakegesprek dient om de noden in kaart te brengen en de duur van het traject vast te stellen. In principe is het overbodig om jongeren langdurige trajecten te laten ondergaan. 

Individuele begeleiding: 60 EUR/h (Kleuters 45 min)

Dit is de meest voorkomende vorm van coaching en bestaat uit het werken van de coach met het kind

Individuele begeleiding op locatie: 65 EUR/h

Soms kan het moeilijk zijn om naar de praktijk te komen of is er nood aan een observatie van het kind in een andere omgeving.

Oudergesprek: 60 EUR/h

Oudergesprekken zijn erg belangrijk. Om een kind te kunnen helpen heeft het de betrokkenheid van zijn ouders nodig. Ook geven we de ouders handvaten mee om na het traject het kind te kunnen blijvend ondersteunen.

Verslag: 60 EUR

Soms vraagt met een verslag voor een specifieke instantie. Hiervoor wordt gewoon de uurprijs aangerekend.

Online begeleiding: 60 EUR

Soms is het niet mogelijk of veiliger om thuis te blijven. Dan doen we een online consult met Zoom.

Afmelding: 60 EUR

Bij afmelding van de consultatie op de dag zelf, wordt de standaardprijs van de consultatie aangerekend. Dit omdat we met wachtlijsten werken.