Ik geloof sterk in verbinding en samenwerking.

Soms zijn mensen gebaat met een ander soort hulp of een combinatie van technieken.

Ook heeft iedere hulpverlener zijn eigen unieke aanpak.

PSYCHOLOGIE: 

Debbie Philtjens (Wellen)